Bilgi

Çoğulları olan gebe: Doğum öncesi genetik test

Çoğulları olan gebe: Doğum öncesi genetik test

Birden fazla bebekle daha yüksek doğum kusurları riski var mı?

Bir veya iki kardeşle rahmi paylaşmak, bebeğin DNA'sını etkilemez veya Down sendromu gibi genetik bir kusur riskini artırmaz. Birden fazla bebek taşıyorsanız, her biri tek bir bebek kadar genetik anormalliklerden arındırılmış olabilir. Ancak birden fazla bebek taşıdığınızda, her bebeğin kendi genetik anormallik riski vardır, bu nedenle bir bütün olarak hamileliğiniz daha yüksek risk altındadır.

Bir bebeğin kromozomlarında yanlış bir şey olmasa bile, ikizler veya üçüzler, beyin, kalp, mesane veya karaciğer kusurları ile doğma olasılığı daha yüksektir. Çoğulların serebral palsi ile doğma olasılığı daha yüksektir. Yakın zamanda bir milyondan fazla doğum üzerinde yapılan bir araştırma, serebral palsinin ikizlerde tekillere göre dört kat daha yaygın olduğunu buldu.

Risk hala küçük. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, her 1.000 ikiz bebekten yaklaşık 35'inde, her 1.000 tekil bebeğin yaklaşık 25'inde doğum kusurları buldu.

Birden fazla taşıyorsam hangi doğum öncesi tarama testlerini yaptırabilirim?

Doğum öncesi tarama testleri, bebeklerinizin kromozom anormallikleri ve diğer doğum kusurları riskini ölçmeye yardımcı olabilir. İkiz taşıyan kadınlar, tekil taşıyan kadınlarla aynı testleri yaptırabilir, ancak sonuçlar daha az doğru olabilir. Üçüz taşıyan kadınlara yalnızca bebeğinizin bir veya daha fazlasının boynunda fazladan sıvı olup olmadığını söyleyen birinci trimester ultrasonu olan ense kalınlığı taraması yapılabilir, bu da Down sendromunun potansiyel bir belirtisidir.

Peki ya amniyosentez veya CVS?

Kromozomal anormallikleri ve diğer kusurları teşhis etmek için amniyosentez ve koryon villus örneklemesi kullanılır. Bu testler, Down sendromu ve diğer genetik problemleri kontrol etmek için genellikle gebeliğin erken döneminde (CVS için 10 ila 13 hafta ve amniyosentez için 16 ila 22 hafta arasında) yapılır. Katları olan anneler için bu testler, bebeklerin aynı mı yoksa kardeş mi olduğunu belirleyebilir.

İkizler, üçüzler veya daha fazlasını taşıyorsanız hem amniyosentez hem de CVS daha zordur. Bebekleriniz bir amniyotik keseyi paylaşmadıkça, teknisyenin numuneleri karıştırmadan her bebekten bir numune almaya çok dikkat etmesi gerekir. (Bir amniyotik keseyi paylaşan ikizler aynı DNA'ya sahiptir, bu nedenle karışıklıkların önemi yoktur.) Üçüz veya daha fazlasını taşıyorsanız, her bebekten örnek almak her zaman mümkün değildir.

Bu testlerden düşük yapma riski de, çoklu taşırken biraz daha yüksektir. Örneğin, ikizlerin yaklaşık yüzde 3'ü, bir amniyosentezden sonra düşük yapar, bu, bekar bebeklerde görülen oranın yaklaşık beş katıdır. CVS'den sonra düşük oranı yüzde 4'e kadar çıkabilir, ancak deneyimli bir teknisyene sahipseniz risk daha düşüktür. Her iki prosedüre girmeden önce bu testlerin risklerini ve faydalarını doktorunuzla veya genetik danışmanınızla derinlemesine tartışmak isteyeceksiniz.


Videoyu izle: Gebelikte Genetik Testler. Dr. Öğr. Ü. Ayşegül Kuşkucu (Kasım 2021).